Services

Support

Projektlogistik

Bertling Sverige erbjuder projektlogistik och hanterar allt från stora gods till komplexa projekt och transportkedjor. Vi planerar och utför dina specialtransporter och erbjuder tillförlitliga och kostnadseffektiva lösningar. När du behöver frakta tungt, överdimensionerat eller farligt gods står vi redo att tillhandahålla en skräddarsydd lösning.  

BERTLING – DITT FÖRETAG FÖR PROJEKTLOGISTIK

Bertling erbjuder heltäckande lösningar för transport och logistik till och från platser över hela världen. Vi säkerställer ett nära samarbete med dig som kund, men också med alla våra kontor, affärspartner och underleverantörer. Tillsammans tar vi fram skräddarsydda logistiklösningar för varje projekt. 

Våra experter har de nödvändiga erfarenheter, men också kunskaper som behövs för att ta fram smarta helhetslösningar. Vi står till din tjänst oavsett vilken transport det gäller, godsets volym eller om det är ett känsligt eller farligt föremål som ska fraktas. 

Läs mer: Vilken transportlösning ska du välja?

VAD ÄR PROJEKTLOGISTIK? 

Projektlogistik innebär skräddarsydda transporter efter just dina behov. Syftet är att kunna erbjuda en tjänst som är både säker, smidig och kostnadseffektiv. Vi hjälper dig med såväl enstaka transporter som mer komplexa logistiklösningar. 

Läs mer: Vad kostar det att frakta inom och utanför Europa?

VÅRA TRANSPORTMEDEL 

SJÖTRANSPORT

Vår sjötransport är ett kostnadseffektivt alternativ vid frakt av gods med hög lastkapacitet. Vi tillhandahåller konkurrenskraftiga fraktpriser och erbjuder alltid anpassad service för sjötransport över världens hav. 

Läs mer om sjötransport. 

FLYGTRANSPORT

Vi är experter på effektiv flygtransport och ordnar alltid sista-minuten-lösningar vid behov. Oavsett om det gäller känsliga och tunga laster, eller leveranser som behöver fraktas omgående kan vi hjälpa dig. Vi erbjuder även flygfrakt för farligt gods och tjänster för myndigheter. 

Läs mer om flygtransport. 

VÄGTRANSPORT

Ett brett vägnät möjliggör snabba leveranser av dina varor. Vi erbjuder olika typer av vägtransport som anpassas efter dina specifika behov – oavsett vad din last kräver. Våra speciellt utformade fordon kan transportera allt stort, skrymmande och ömtåligt. 

Läs mer om vägtransport. 

VI HANTERAR KOMPLEXA OCH OMFATTANDE LOGISTISKA UTMANINGAR

Från tunga och överdimensionerade laster till komplexa rutter och leveranskedjor. Vi är specialister på projektlogistik och planerar noggrant ditt individuella projekt så att du kan fokusera helhjärtat på din verksamhet. 

Under åren har Bertling hanterat många storskaliga logistikprojekt som involverar ett flertal globala och lokala kontor, resurser och tillgångar över hela världen. Ett av våra specialområden är global logistik som innebär leveranser till och från avlägsna platser. Det här kräver ett starkt lokalt nätverk, sofistikerade strategier och gedigna kunskaper (geografiska, topografiska, infrastrukturella, politiska, säsongsmässiga, sociala osv). Vi har arbetat fram ett genomtänkt och ansvarsfullt koncept som tar hänsyn till alla potentiella störningar i en krävande operativ miljö.   

BERTLING TRANSPORTERAR TUNGA TRANSFORMATORER TILL CHILE

Vårt Bertling-kontor i Chile har nått en viktig milstolpe genom att transportera två 80-tons transformatorer med fartyg från Changshu Port i Kina, till Valparaiso Port i Chile. Vårt omfattande arbete inkluderade både sjö- och landtransport till det angivna lagret i Santiago. Här lagras de tills transformatorerna ska installeras på sin slutdestination.

Godset är en del av ett datacenter för hela Latam-regionen som byggs i Santiago de Chile. Den totala lasten, inklusive transformatorer och tillbehör, bestod av 35 paket – totalt 250 FRT. En av de största utmaningarna var att lasta och transportera de två huvudtransformatorerna, som väger 80 ton vardera. 


TILLFÖRLITLIG PROJEKTLOGISTIK SOM UPPFYLLER HÖGA KRAV PÅ SÄKERHET, SERVICE OCH KVALITET 

Vi erbjuder tillförlitliga lösningar för projektlogistik där såväl säkerhet som kvalitet och gedigen service står i fokus. När du ska flytta tunga, överdimensionerade eller komplexa gods står vi redo att tillhandahålla specialiserade och skräddarsydda lösningar. Känn dig trygg med att din transport hanteras på rätt sätt och kommer fram säkert i precis rätt tid. 

ANLITA ETT HÅLLBART LOGISTIKFÖRETAG

På Bertling är vi väl medvetna om den miljöpåverkan som globala logistiktjänster via flyg, vägtransport och sjöfart medför. Tyvärr skulle de globala leveranskedjorna stanna upp utan våra nödvändiga frakttjänster. Något som skulle innebära att världsomspännande distribution av varor inte längre kan garanteras. 

För att noggrant övervaka, proaktivt minska och kompensera vår miljöpåverkan har vi utvecklat företagsmässiga, miljömässiga, sociala och etiska standarder, åtgärder (KPI:er) och mål. Dessa är utformade för att säkerställa att vi stöder välfärden för de samhällen och regionerna där vi bedriver verksamhet.

Vårt mål är att vara helt koldioxidneutrala senast 2030. Detta ska uppnås genom specifika åtgärder och globala hållbarhets-KPI:er för att minska CO2-utsläppen från våra kontor, tjänster och affärsprocesser. Målet gäller för alla våra globala kontor, där var och en bidrar till att minska utsläppen med minst 3 % per år eller mer. Vi ser att koldioxidkompensation är en nödvändig, men också en sista utväg för att nå dessa mål. Istället fokuserar vi på olika gröna initiativ och projekt för att proaktivt minska de utsläpp vi genererar som företag.

Läs mer om vår strävan mot mer hållbara transportlösningar. 

HUR KAN VI HJÄLPA DIG?

KONTAKTA OSS          CASE STUDIES         MER OM OSS