Services

Support

Flygfrakt

Bertling Sverige har gedigen erfarenhet inom allt från tillhandahållande av flygfrakt, flygcharter, specialhantering av gods och förvaltningstjänster. Vår vision är att alltid arbeta proaktivt, erbjuda personlig service och möta nya förutsättningar när de uppstår. Dessutom är vi bland de bästa när det kommer till brådskande sista minuten-lösningar och långsiktiga avtal. Oavsett om det gäller känslig eller tung last finns vi här för att hjälpa dig. 

VAD ÄR FLYGFRAKT?

I en tid där snabb respons är avgörande för att undvika produktionsförluster är flygfrakt en viktig resurs. Med flygfrakt är det möjligt att frakta gods till geografiskt avlägsna destinationer, och med nästan omedelbar avgång. Flygfrakt är det optimala valet av transport för att frakta mindre mängder gods till en plats långt bort. Leveranstiden är betydligt kortare än för många andra fraktalternativ.

Bertling är specialister inom flygfrakt och har etablerat starka relationer med ledande tillverkningsföretag och framstående logistikaktörer världen över. Vi hjälper dig med flygfrakt till avlägsna destinationer som USA och Kina. Därför tar vi också stolta på oss ansvaret som din logistikexpert, redo att assistera dig dygnet runt, varje dag. 

Läs även om våra andra transportalternativ, vägtransport och sjöfrakt

VÅR FLYGFRAKT OCH LOGISTIK

Vi erbjuder både tidskänsliga sista minuten-lösningar och långtidskontrakt. Oavsett om du behöver flyga känsligt, tungt eller farligt gods så har vi den optimala lösningen för dig. Vår flygfrakt inkluderar: 

  • Prioritet – För tidskänsliga sändningar.
  • Flygrakt – För ekonomiska lösningar.
  • Courier/Express Shipments - För mindre skeppningar/sändningar.
  • Charter - Full Charter/Part Charter för större eller känsligt gods.  
  • OBC - On Board Courier för tidskänsligt gods.
  • Farligt gods – Vi specialhanterar ditt gods och ser till att det har rätt emballage, dokumentation och märkning. 
  • Statliga tjänster - vi erbjuder flygfrakt för statliga myndigheter.

FÖRDELARNA MED FLYGFRAKT

Flygfrak möjliggör expressfrakt för ditt gods från punkt A till punkt B. Därför är också det här fraktalternativet en viktig resurs vid leverans av exempelvis reservdelar till en defekt maskin, material där det finns risk för produktionsavbrott på grund av materialbrist eller transport av livsavgörande sjukhusutrustning. Med andra transportmedel kan frakttiden vara betydligt längre.

HUR MYCKET KOSTAR FLYGFRAKT? 

Priset för flygfrakt skiljer sig från en transport till en annan. Vid beräkning av pris spelar en mängd faktorer in. Med det sagt ingår olika kostnader i priset för flygfrakt. Det kan exempelvis vara upphämtning hos kund till flygplats, flygtransportens varaktighet, flygplats- och tullkostnader samt slutleveransen. 

Kontakta oss för en tydligare prisbild. 

Läs mer: Fraktkostnader: Vad kostar det att frakta inom och utanför Europa?

NÄR KAN FLYGFRAKT VARA BILLIGARE ÄN BÅTFRAKT?

En generell riktlinje är att om din last mäter mindre än 0,5 kubikmeter och väger under 100 kg, konkurrerar flygfrakt ofta prismässigt med sjöfrakt. Det beror på att den lägsta debiterbara volymen för sjöfrakt är 1 kubikmeter, även om den verkliga volymen är mindre. När ett gods överstiger 0,5 kubikmeter och 100 kg är istället sjöfrakt mer kostnadseffektivt. 

Läs mer: Vilken transportlösning ska du välja?

SÅ SKICKAR DU FLYGFRAKT BILLIGARE

Med Bertling är det både enkelt och kostnadseffektivt för ditt företag att boka flygtransport till destinationer världen över. Vi erbjuder marknadens enklaste prisberäknare, endast med totala priser för din flygfrakt. På så sätt kan du alltid vara trygg med vad din flygfrakt kommer kosta.

Bertling tar hjälp av marknadens största transportörer för flygfrakt. Det här möjliggör att vi alltid kan erbjuda det bästa alternativet för din last. Vår kundservice finns dessutom med dig hela vägen, från upphämtning till leverans. 

FLYGTRANSPORT MED HÅLLBARHET I FOKUS 

På Bertling har vi alltid hållbarhet i fokus – och det gäller samtliga av våra fraktalternativ. Därför har vi också tagit fram strategier för att minska vår påverkan på miljön och nå målet att vara helt  klimatneutrala år 2030. 

En av våra många strategier är Ecological footprint som gör det möjligt att räkna ut ditt avtryck på miljön och alla transportrelaterade utsläpp från början till slut. Denna service erbjuder vi helt gratis tillsammans med vår partner EcoTransIT. Med verktygets hjälp får du se ett estimerat avtryck innan transport och ett verkligt avtryck när transporten väl utförs. Tack vare vårt samarbete med ClimatePartner erbjuder vi dessutom Emission Compensation. Oundvikliga utsläpp kan nu bli kompenserade genom att investera i ett klimatkompensationsprojekt. Du kan antingen klimatkompensera direkt i din portal, eller genom att höra av dig till oss.

Är du redo för avgång?

Kontakta oss