Services

Support

Sjöfrakt

Vi erbjuder skräddarsydd sjöfrakt anpassad efter dina specifika behov. Vår vision är att alltid arbeta proaktivt, erbjuda personlig service och möta nya förutsättningar när de uppstår. Låt oss hjälpa dig frakta dina gods över världens hav.

SJÖFRAKT MED BERTLING

Bertling Sverige är kända för sin snabba, flexibla och personliga service. Sjöfrakt är ett fördelaktigt transportmedel tack vare de låga kostnaderna och den höga lastkapaciteten. Vi erbjuder konkurrenskraftiga fraktkostnader och en utomordentlig service, skräddarsydd efter dina behov. 

Bertling verkar i ett världsomfattande nätverk av partners. Vi säkerställer alltid säker transport där varorna smidigt transporteras till sin slutdestination inom den estimerade tidsramen. Vårt mål är att alltid kunna erbjuda flexibla lösningar till konkurrenskraftiga priser.

VÅRA ALTERNATIV FÖR SJÖFRAKT

Vi erbjuder följande tjänster:


VAD ÄR SJÖFRAKT?

Sjöfrakt är en effektiv metod för frakt av gods och last över världens hav. Denna transportmetod används både nationellt och internationellt, och möjliggör för transport av varor, inklusive bulkvaror, fordon och containerfrakt. 

Sjöfrakt spelar en central roll när det kommer till att transportera stora volymer av varor över havet. Det är en fördelaktig metod med hög lastkapacitet, samtidigt som den är miljövänlig och erbjuder flexibilitet tack vare ett omfattande nätverk av hamnar runt om i världen. Även om det förekommer utmaningar som längre transporttider och väderrelaterade hinder, förblir sjöfart en avgörande faktor inom den globala handeln.

Bertling har ett omfattande nätverk av rederier över hela världen och kan erbjuda lösningar för dina fraktbehov, oavsett om det handlar om små eller stora mängder gods.

Läs även om våra andra transportalternativ, flygfrakt och vägtransport.

CONTAINER 

Vi transporterar gods i containrar från Sverige och över hela världen. Sjöfrakt med containrar är ett standardiserat och pålitligt transportsätt som är både ekonomiskt och miljövänligt. Det är också en flexibel lösning som kan anpassas för att frakta gods som inte ryms i en standardcontainer. Om det inte är kostnadseffektivt att använda en hel container för frakt av ditt gods, finns även möjligheten till LCL (Less Container Load), där du kan dela en sjöcontainer med andra godsägare för att optimera kostnaderna.

BREAK BULK 

Ibland är det inte möjligt att frakta gods med fartyg i containrar och då är Break bulk-fartyg den optimala lösningen. Hos Bertling har vi omfattande erfarenhet av att hantera Break bulk-gods. En av våra mest framstående förmågor är att hitta kreativa lösningar för att transportera även de mest ovanliga godsen till destinationer över hela världen.

KONKURRENSKRAFTIG SJÖFART

Bertlings erfarenhet inom frakt och logistik sträcker sig hela vägen tillbaka till när företaget grundades. Dessutom tillhandahåller Bertling samarbete med lokala sjöfartsmyndigheter, tullverksamheten, åkerier, terminaler och rederier för att se till att policys, processer, kostnader och planerad tidsram efterföljs. 

Vi betraktar marknaden inte bara ur ett speditör perspektiv, utan också som fartygsägare. Bertling äger en flotta med toppmoderna, dubbelskovade fartyg, med en kapacitet på 35 000 - 82 000 DWT och som används för sjöfrakt av bulk och allmän last.

ATT VÄLJA RÄTT TYP AV CONTAINER

Vi transporterar bland annat gods i sjöfartscontainer, antingen som Less Container Load (LCL) eller Full Container Load (FCL). Valet av sjöcontainer beror på godsets volym. 

För att avgöra vilken container som är bäst lämpad utgår vi ifrån sändningen. Det är godsets vikt och mått som avgör vilken lösning som blir mest lönsam, eftersom dessa faktorer också påverkar hur stor plats godset tar i containern vid frakt. 

Med Bertlings sjöfrakt behöver du aldrig oroa dig över att ditt gods inte ska få plats. Vi tillhandahåller flera containerstorlekar för att kunna erbjuda en lösning som både rymmer ditt gods, och är så kostnadseffektivt som möjligt.

Läs mer: FCL vs LCL: Så väljer du det bästa alternativet

VAD KOSTAR SJÖFRAKT? 

Priset för sjöfrakt skiljer sig en hel del mellan olika marknader och marknadslägen. De faktorer som påverkar priset är var godset åker ifrån ( land, hamn, eller lagrets plats), och vad det är för typ av gods. Men framförallt är det utbud och efterfrågan som styr fraktpriset. 

Priset på redan avtalade marknader fluktuerar från månad till månad beroende på bunkerpriset (drivmedel) och marknadsläget. Vi erbjuder även våra kunder spot-priser för sjöfrakt där vi offererar utan längre avtal.

HUR MYCKET KOSTAR DET ATT SKICKA EN CONTAINER? 

Priset för frakt av container varierar. Vi erbjuder olika storlekar och varianter på containrar. Bland annat FCL i form av 20’ containrar och 40’ containrar. I många fall kostar en 40’ container mer, men det gäller inte i varje fall. Dessutom har vi LCL containrar och här varierar priset beroende på dimensionerna på godset, samt vart godset skickas ifrån och vad det är för typ av gods. 

Kontakta oss för att få de senaste priserna!

KORTA SJÖFRAKTER - ETT MER HÅLLBART TRANSPORTALTERNATIV 

Kortsjöfrakt är ett pålitligt sätt att transportera varor eftersom avgångar och ankomster är schemalagda med hög frekvens. Det är dessutom ett kostnadseffektivt alternativ, men också ett hållbart, eftersom koldioxidutsläppen är mindre vid sjöfrakt jämfört med andra fraktalternativ. 

Läs mer: Vilken transportlösning ska du välja?

BREAK BULK TJÄNSTER FRÅN UDDEVALLA TILL PHILADELPHIA

Vi är mycket stolta över den direkta tjänst vi kan erbjuda mellan Sverige och USA. Med avgångar var 35:e dag kan vi transportera styckegods från Uddevalla till Philadelphia i USA på två veckor. Vi erbjuder både export och import till och från Sverige.

Läs mer: Import från USA

IT, EDI OCH SPÅRNINGSLÖSNINGAR 

Vi är i takt med dagens IT- och EDI-lösningar och erbjuder spårning i realtid. Kommande event

HUR KAN VI HJÄLPA DIG?

KONTAKTA OSS          CASE STUDIES         MER OM OSS