Services

Support

Hållbarhet

Hållbarhet på Bertling

För att nå vårt mål att bli klimatneutrala år 2030 har vår koncern F.H. Bertling antagit en 3-stegs modell. Denna har applicerats på samtliga kontor världen över.

Genom att integrera hållbarhet i varje steg av vår verksamhet, strävar vi efter att inte bara minska vår egen klimatpåverkan, utan också att inspirera och stödja våra kunder och partners i deras hållbarhet resor.

3 steg mot hållbarhet

Measure

Measure

Reduce

Reduce

Compensate

Compensate

MEASURE: Genom att ha utvecklat och implementerat vårt egna IT-system Bertling Ecological Footprint Tracker hjälper vi mäta våra kunders och leverantörers klimatavtryck. 

REDUCE: Den data och information vi får från mätningen ger oss mer kunskap om hur vi kan minska utsläppen genom att optimera rutter och transportmedel. 

COMPENSATE: Som sista utväg har vi infört möjligheten att kompensera sina utsläpp genom att stötta globala projekt så som ”Forest Protection” och ”platsfria hav”. 

Ladda ner vår hållbarhetsrapport

Beräkna ditt klimatavtryck med Bertling's Ecological Footprint Tracker

Med vår Ecological footprint tracker har du möjlighet att räkna ut ditt fotavtryck och alla transportrelaterade utsläpp från början till slut. Denna service erbjuder vi helt gratis tillsammans med vår partner EcoTransIT. Genom detta verktyg kan du se ett estimerat fotavtryck innan transport och sedan ett verkligt avtryck när transporten väl är utförd. På så vis kan du redan innan transport välja det transportmedel med lägst koldioxidutsläpp. Du kan även följa din transport i realtid på din egna dashhboard i vår portal. 

Vill du räkna ut ditt klimatavtryck på en specifik leverans? 

BERÄKNA KLIMATAVTRYCK

Alternativa bränslen inom transportbranschen

Ta del av vårt webinar om alternativa bränslen inom transportbranschen där vi bland annat går igenom vilka produkter som finns på marknaden idag, hur man kan ställa om till alternativa bränslen och hur man kan investera i den gröna omställningen. Till exempel kan användning av HVO minska klimatavtrycket med 90% till en kostnadsökning på endast 8-10%. 

KLIMATKOMPENSATION

Genom att samarbeta med ClimatePartner erbjuder vi globala klimatkompensations projekt. Oundvikliga utsläpp kan nu bli kompenserade genom att investera i ett klimatkompensationsprojekt. Du kan antingen klimatkompensera direkt i din portal, eller genom att höra av dig till oss. 

VÅRA GLOBALA KOMPENSATIONSPROJEKT

Globala leveranskedjor kommer fortsätta att generera utsläpp och ibland, särskilt i avlägsna områden, är effektiva möjligheter att minska utsläpp fortfarande mycket begränsade. Därför lägger vi stor vikt vid kompenserande lösningar för utsläpp som inte kan undvikas. Vi har noga valt ut några av dessa globala kompenserande projekt som våra kunder kan välja mellan. Läs mer om projekten här. 

Naturligt Återställda Områden i Norra Högländerna, Etiopien

De etiopiska högländerna står inför intensiv nedbrytning och förlust av biologisk mångfald. Det är därför som så kallade "avgränsningar" har blivit allt viktigare. I dessa områden återställs och skyddas vegetationen. Boskap och oreglerad skogsavverkning är uteslutna från dessa områden. På detta sätt syftar projektet till att skydda cirka 540 hektar av "avgränsningar", vilket kommer att ta bort cirka 5 530 ton koldioxidutsläpp per år från atmosfären, ytterligare förbättra vegetationen och minska jorderosionen. Läs mer om projektet här: Natural Regeneration Project

 

HINDRA FLÖDET AV PLAST, CLEAN THE OCEAN PROJECT

Havet lagrar en fjärdedel av koldioxidutsläppen i atmosfären och hela 93,4 procent av värmen från växthuseffekten, vilket gör det till en viktig bromskloss mot klimatförändringarna. Uppvärmning, överfiske, föroreningar och avfall hotar denna balanserande funktion. Projektet hindrar plastavfall från att hamna i havet och skyddar därmed indirekt klimatet. I Haiti, Indonesien, Brasilien och Filippinerna samlar människor plastavfall. Vid lokala insamlingsplatser kan de utbyta det mot pengar, mat, dricksvatten eller till och med skolavgifter. 

Projektet ser till att mindre plast hamnar i havet. Istället återvinns den och omvandlas till s.k. Social Plastic, som används som råmaterial för nya produkter som förpackningar. För varje ton koldioxid kompenserar vi 10 kg plastavfall. Läs mer om projektet här: Protecting the oceans from plastic pollution

BEVARA SKOGEN RIMBA RAYA, INDONESIEN

Tropiska träskskogar tillhör världens mest effektiva kolsänkor. I projektområdet på den indonesiska ön Borneo har denna typ av skog en annan unik funktion: den är ett av de två återstående habitat för vilda orangutanger. Inte bara orangutanger utan även otaliga andra djur- och växtarter påverkas allvarligt av den pågående avskogningen, drivet av palmoljeindustrin. Samtidigt frigörs koldioxid och stora mängder av den särskilt klimatskadliga gasen metan när träskskogen avverkas. Projektet skyddar 64 000 hektar regnskog och bevarandet av Bornes höga biodiversitet med upp till 1 000 växt- och djurarter per kvadratkilometer. Läs mer om projektet här: Forest protection Rimba Raya

BEVARA SKOGEN CUJUBIM, BRASILIEN

Detta REDD+ projekt är beläget i delstaten Rondônia, Brasilien. Projektets område på 72 843 hektar fungerar som en beskyddare av regionens rika biodiversitet och fungerar också som en ekologisk korridor mellan de lokala bevarandeområdena. Målet är att förbättra livskvaliteten och erbjuda socialt självbestämmande genom att utbilda jordbrukare i hållbara jordbruksmetoder och skogsförvaltning. Det finns viktiga mål för bevarande av biologisk mångfald, bevarande av skogstäckning och skydd av flera djurarter. Läs mer om projektet här: Forest protection Cujubim, Brazil


Hur kan vi hjälpa dig?

kontakta oss           Hållbarhetsrapport          mer om oss