Services

Support

Vägtransport

Bertling Sverige erbjuder ett brett utbud av fraktalternativ på landsväg – inklusive lastbilstransport (FTL och LTL), frakt av tunga och överdimensionerade laster samt snabba och skräddarsydda tjänster. Vi har en omfattande förståelse för marknadsförhållande såsom bränslekostnader, tillgängliga lastbilar och vägsträckans belastning. Vårt erfarna team tillhandahåller skräddarsydda lösningar för just dina behov.

VAD ÄR VÄGTRANSPORT?

Berling är kända för sin snabba och flexibla service. Tack vare ett omfattande vägnät kan vi säkerställa att din last levereras snabbt – alltid inom utsatt tidsram. Vi erbjuder en bred variation av vägtransporter anpassade efter dina specifika behov, som inkluderar både Full Truck Load (FTL) och Less than Truck Load (LTL). Vårt mål är att ta hand om dina transportbehov, så att du kan fokusera på din kärnverksamhet. 

Samtliga partners i vårt transportnätverk är noga utvalda för att kunna erbjuda dig den absolut bästa servicen. I vårt fraktavtal ingår tillhandahållande av fordon som är temperaturkontrollerade, har hög säkerhet och som möter de aktuella kraven för varje sändning. Vi säkerställer expressleveranser och effektiv planering av rutter. Vi transporterar dessutom både små och stora paket efter dina behov. 

Utöver väggtransport erbjuder vi även flygfrakt och sjöfrakt.

VÅRA FRAKTALTERNATIV FÖR VÄGTRANSPORT

  • LTL - Less-Than-Truckload för mindre mängd gods
  • FTL - Full-Truckload för både internationell och inhemsk transport
  • Tidskritisk transport - Dedikerade transporter med två förare för att maximera körtimmarna
  • Överdimensionerad last - När ditt gods inte passar in i en vanlig trailer

FTL-FRAKT 

Med FTL-frakt får du ett helt lastutrymme i en lastbil. FTL används främst för större volymer med snabb leveranstid och effektiv hantering av din last. Godset fraktas direkt från avsändaren till mottagaren, utan behov av att lastas om. När du har tillräckligt med gods för att fylla en hel trailer är denna fraktmetod det mest kostnadseffektiva alternativet.  

FÖRDELAR 

En av de främsta fördelarna med FTL-frakt är att godset fraktas i samma transport hela vägen fram till mottagaren. Risken för förseningar minskar när transporten innebär färre stopp. Med det sagt kan vi enklare säkerställa att din frakt kommer fram i tid. Dessutom är FTL ett utmärkt transportalternativ för stort, ömtåligt och farligt gods eftersom alternativet erbjuder en snabb lösning för lastbilen att nå sin destination. 

LTL-FRAKT 

LTL-transport är frakt av gods som inte fyller hela utrymmet i en lastbil. Har du en mindre last vill du förmodligen inte lägga pengar på att boka en hel lastbil. Här har du möjlighet att dela lastutrymmet med andra företag som ska frakta gods åt samma håll. Det här är ett vanligt transportalternativ när en försändelse är för stor för att skickas som paket, men samtidigt inte så pass stor att den fyller en hel lastbil. 

FÖRDELAR

Den främsta fördelen med LTL är att fraktalternativet är mycket kostnadseffektivt vid frakt av en mindre mängd gods. Du betalar enbart för godsets utrymme och vikt istället för en hel lastbil med utrymme som du egentligen inte behöver. Med andra ord är LTL-transport fördelaktigt ur ett miljöperspektiv.

EFFEKTIV VÄGTRANSPORT

Med vägtransport har du full kontroll över dina leveranser och kan skapa ett effektivt transportflöde. Det här är ett fraktalternativ som ofta är fördelaktigt för företag som fraktar gods från Kina till Sverige, eftersom det är snabbare än tågtrafik och mer kostnadseffektivt än flygfrakt. För att bibehålla ett kostnadseffektivt varuflöde är det viktigt att du väljer det fraktalternativ som bäst matchar dina specifika behov och kapaciteten inom din verksamhet. 

VARFÖR BOKA VÄGTRANSPORT MED BERTLING?

Tack vare vårt breda kontaktnät kan vi erbjuda en lösning som passar dig – oavsett om det gäller en mindre eller en större last. Vi skapar dessutom skräddarsydda lösningar för varje land och har bland annat stor erfarenhet av transport inom Norden och Europa. 

Vi finns med och stöttar genom hela processen och hanterar alla aspekter av din landsvägsfrakt, från att ta fram ett konkurrenskraftigt fraktpris till bokning av transport. Som globalt fraktföretag med omfattande erfarenhet av vägtransport optimerar vi dina transportflöden genom effektiv logistik- och frakthantering. Något som resulterar i kostnadseffektiva lösningar för dina transporter. 

Har du en komplicerad last som kräver en skräddarsydd lösning. Då erbjuder vi även projektlogistik.

HUR MYCKET ÄR FRAKTPRISET FÖR VÄGTRANSPORT? 

Fraktpriset för din lastbilstransport bestäms av flera faktorer. Bland annat:

  • Distans - Avståndet och resans längd påverkar kostnaden för transporten.
  • Vikt och volym - Mängden och storleken på godset du ska skicka spelar roll för prissättningen.
  • Typ av gods - Om ditt gods är ömtåligt eller kräver särskild hantering, som kylning, kan detta påverka kostnaden.
  • Servicenivå - Om du vill ha försäkring på godset eller om du föredrar att det är spårbart kan detta medföra extra kostnader.
  • Bensinkostnader - Det rådande priset för bränsle har en direkt påverkan på transportkostnaderna.

VAD KOSTAR VÄGTRANSPORT INOM SVERIGE?

Genom Bertlings transportnätverk kan vi förhandla fram konkurrenskraftiga priser inom och utanför Sverige, vare sig du vill skicka lätta paket, stora paket, eller tunga paket. Hör av dig till oss för att få de senaste fraktpriserna. 

Läs mer: Vad kostar det att frakta inom Sverige och utanför Europa?

VÄGTRANSPORT MED HÅLLBARHET I FOKUS 

På Bertling är vi väl medvetna om den betydande miljöpåverkan som globala logistiktjänster på landsväg medför. Därför är vi noga med att tänka hållbart i varje steg av vårt arbete. 

För att effektivt övervaka, aktivt minska och kompensera vår miljöpåverkan har vi etablerat företagsmässiga miljö-, sociala och etiska standarder, åtgärder (KPI:er) och mål. Dessa åtgärder är designade för att säkerställa att vi bidrar till välfärden för samhällen och regioner där vi driver vår verksamhet.

Vårt mål är att bli helt koldioxidneutrala senast 2030. Hit kan vi nå genom konkreta åtgärder och globala hållbarhets-KPI:er för att minska CO2-utsläppen från våra kontor, tjänster och affärsprocesser. Detta engagemang sträcker sig över alla våra globala kontor, där varje enhet arbetar för att minska utsläppen med minst 3 % per år eller mer. Istället för att främst förlita oss på koldioxidkompensation, fokuserar vi på olika gröna initiativ och projekt för att aktivt reducera de utsläpp som vi som företag genererar.

Kontakta oss