Services

Support

Tjänster inom logistik

Våra tjänster inom logistik

Vår välutbildade personal finns alltid nära till hands för att möta dina behov. Dessutom erbjuder vi dygnet-runt-stöd och incidenthantering. Vi tar på oss den komplexitet som global logistik innebär för att säkerställa en utmärkt och meningsfull leverans.


SJÖTRANSPORT

Sjötransport utmärker sig genom att vara en mycket kostnadseffektiv transportmetod med hög lastkapacitet. På Bertling Sverige erbjuder vi konkurrenskraftiga fraktpriser för sjötransport, ihop med en skräddarsydd service. Vi kan utlova att ditt företag kommer dra nytta av vår över 158 års långa erfarenhet inom logistik och omfattande globala nätverk för transport.

FLYGTRANSPORT 

Ett av våra expertområden är brådskande sista-minuten-lösningar inom flygtransport – men vi arbetar också mycket med långsiktiga avtal. Med det sagt finns vi här för dig, oavsett om det rör sig om en känslig eller tung last, eller en leverans som behöver ske omedelbart. Vi erbjuder lösningar som inkluderar både ekonomiska alternativ och tidskritiska lufttransporter, samt flygfrakt för farligt gods eller myndighetstjänster.

VÄGTRANSPORT 

Ett omfattande vägnätverk möjliggör snabbare utförande av dina beställningar. Vi erbjuder olika typer av vägtransport anpassade efter dina specifika behov, och oavsett om det rör sig om små eller skrymmande laster.

PROJEKT LOGISTIK 

Allt från tung och skrymmande last till komplexa rutter och leveranskedjor – vi hanterar specialtransporter och planerar noggrant ditt individuella projekt. Något som ger dig frihet att helt fokusera på din verksamhet.


HUR KAN VI HJÄLPA DIG?

kontakta oss          våra globala kontor          mer om bertling sverige


VAD ÄR LOGISTIK?

Logistik innebär planering, utförande och styrning av flöden. I vårt fall, och i de flesta fall, pratar man om logistik när det kommer till hur varor ska tas emot och hanteras. Målet är att minimera kostnaderna för dig och maximera servicen för dina kunder.

VAD ÄR ETT LOGISTIKFÖRETAG? 

Ett logistikföretag specialiserar sig på att hantera och underlätta rörelsen av varor, produkter och material från en plats till en annan. Bertling spelar en central roll i att effektivisera försörjningskedjan och säkerställa att varor och produkter levereras till rätt plats i rätt tid. Det inkluderar olika transportmedel som lastbilar, flyg, båt och tåg, beroende på kundens behov och kraven för varje försändelse. Vi är specialiserade på att optimera transportprocesser och minimera kostnader, samtidigt som det säkerställer en pålitlig och effektiv logistikkedja för våra kunder.

ANLITA ETT LOGISTIKFÖRETAG MED HÅLLBARHET I FOKUS

På Bertling är vi fullt medvetna om den miljömässiga påverkan globala logistiktjänster via flyg, järnväg, motorväg och sjöfart har. Dessvärre skulle globala försörjningskedjor stanna utan dessa nödvändiga tjänster. Den världsomspännande distributionen av varor skulle inte längre kunna garanteras. För att noggrant övervaka, proaktivt minska och kompensera vår påverkan på miljön har vi utvecklat företagsmässiga miljö-, sociala och etiska standarder, åtgärder (KPI:er) och mål. Dessa är utvecklade för att säkerställa att vi stödjer välfärden för de lokala samhällen och regioner där vi verkar.

Läs mer om vår väg mot en mer hållbar frakttransport här.